Menu


Indenture No Name Father Name Age Sex Arrival View Record
Indenture No Name Father Name Age Sex Arrival View Record
118429RAMKISHENTIKU22MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118430BUDDHUJAMAHIR26MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118431LACHMANBUDDHU12MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118432BANWARIMEDHAI17MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118433BHAJANHARLAL19MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118434PHAGUDHAMTAL28MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118435JHINKIGHULAM26FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118436NOHRAPHAGU9BFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118437JALESARPHAGU7BFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118438PARBHUPHAGU5BFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118439DEBIDIN [Resident of Demerara]DHAMTAL27MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118440JHINKI [Resident of Demerara]KHUN KHUN26FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118441SIRTAJIA [Resident of Demerara]DEBIDIN9GFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118442ANKIAGHULAM19FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118443DUKHHARANGHULAM15MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118444RAMPHAL SINGHHARDIN SINGH25MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118445BHAWANIDAISHEORATAN SINGH22FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118446RAHSARAMJIAWAN27FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118447SHEORAJIAGAURI7GFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118448PHULLIGAURI3GFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118449PARBATIRAMKISHEN26FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118450AJUSHIAHARPERSHAD0BFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118451DULARIRAMJAO23FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118452BACHHITULAHI24FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118453DUKHINPERSHAD26FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118454EDABADLU22FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118455SHEORAJIGUPTAR20FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118456RAMDAIGHULAM22FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118457BECHOOGUPTAR16MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118458HAZAM SINGHBHOORI SINGH24MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118459MAHARAJCHHOTU19FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118460BALARAMGANGADHOR19MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118461RAJKUMARIPHALLU MADHAYA28FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118462MULLATOREY22MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118463LACHMANBIJAI22MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118464RATINBALDEO22FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118465SARENTIGAUWAT1GFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118466BISHNATHSAHAR19MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118467RAMCHARAN SINGBHOLAY SING24MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118468SUGHAE SINGJAYHAE SING24MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118469RAMNATH SINGJAYHAE SING20MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118470DAYARAMHERLAL24MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118471SUKHIADEBI DIN22FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118472MOHANPIRAN20MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118473SUNKALATKAN20MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118474DHANYAJAGARNATH20FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118475LOCHAN [Resident of Natal]MADER28MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118476BILASHIA [Resident of Natal]SOOKHRAN25FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118477RAMNARAIN [Resident of Natal]LOCHAN4BFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118478BIPIALOCHAN1GFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118479SUNDERDANNI23MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118480BAKSHISUNDAR7BFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118481SISKARANUDIM22MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118482JHABARDEBI SAHA26MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118483UDAKISHU26MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118484LACHMINAUD RAM26FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118485PARBATTIBALDEO24MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118486KRISHNAMUKANDA30MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118487ASTIGOPAL26FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118488MOHARAKRISHNA9BFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118489BHOORAKRISHNA7BFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118490PARBHUKRISHNA1BFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118491BHANAGOBINDA24MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118492LADUBALDEO22MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118493JHUTASHANKAR20MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118494RAMPHOOLBALWANT22MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118495GANGLARURA22MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118496CHOTI SINGPANI SING30MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118497GANGAMANGADAL25FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118498HARNATHCHOTI SING3BFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118499DINARAGHU22MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118500BALLI [Resident of Natal]SHEORATAN20MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118501RAGHUBAR [Resident of Natal]MANRAJ30MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118502MOHANI [Resident of Natal]BHOIRO28FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118503PARTBOTI [Resident of Natal]RAGHUBAR6GFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118504POTAISHEWRATAN22MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118505CHAMAROOLUCHMON25MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118506PUTHOORAM LALL20MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118507SHIB LALLMUKHAY21MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118508CHOTAY LALLBISHAN LALL23MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118509MAN SINGNIRBHA SING22MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118510BUDDHU SINGRAJSHAR25MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118511JAMNAISHARI SING25FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118512JAHAR SINGDURGA SING8BFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118513MIRAKHANBALDEO21MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118514RADHANARAIN21FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118515PARBOTIHARUMKH24FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118516GYASIBUDDHA1BFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118517CHUIMNIAZHAJJU27FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118518PANCHUGUNJAN SING3BFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118519CHANDOOMADHO19MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118520GOPALIGOBARDHAN29MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118521PHALKIROROO21FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118522GHASIAGOPALI2BFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118523DAKHAGOPAL23FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118524KESARDEWA1GFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118525BHADAIDHONDHAY19MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118526DOWLATRAMJIAWON24MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118527LALAIMUNNOO22MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118528MUNGREYGANGADIN22MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118529BHAGOLAYDAHAPALI23MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118530SAMNIDHURME18FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118531BHUGGANSABAHDIN20MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118532TIMALBANSI21MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118533ALGOOLACHRAM20MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118534GOURISOODIN22FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118535BALADINDALJHAN22MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118536BIPTANIRAHOI25FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118537GOBINKISAN24MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118538JHINKABUDHAI21FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118539ILAICHABHUGANG16FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118540IDANGULAB18FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118541HERABHUGGAN17MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118542HARDINAUTAR18MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118543SHEORANDANDEBI23MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118544JOGIBHOROSA24MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118545JOGHARIMOHAN19MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118546BHAGWANTIASEW20FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118547KAMALKALLU21MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118548HERADHAN SING24FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118549GANGIAKAMAL2GFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118550NANUNMADHO25MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118551THAKADULARIAMOHIPAT22FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118552BUDHAIMAUNA19MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118553SITALDALAI23MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118554SITALIAKODAN19FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118555DATADINSADHAO20MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118556BISUNGANGADIN21MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118557DEOSARANKHATAL18MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118558PURANBADAL20MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118559CHANDIMOHADEO18MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118560SUKHAISHEORAJ18MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118561BISSESWARGANGA20MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118562MATABIABAMAR23FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118563FULBASISALIK24FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118564NASIBANJALIM20FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118565DURJAN [Resident of Fiji]MANGAR24MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118566RAJWANTIABUDHOO18FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118567UTINIBADHAN18FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118568DULIABACHEHA22FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118569BHAGMANIAHAMARAIN25FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118570MANGARIMOHANGAO18FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118571MUNIGIAAPPHAL18FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118572RAJKUMAR SINGMOHABIR SING20MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118573SOOGIARANYIAWON RAI24FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118574BIGNIPARICHHAN RAI1GFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118575RAMDASSDASAIN RAUT18MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118576KOWLESRIBADIR22FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118577FOWDARRAMPHAL19MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118578KALICHARANAJAAB20MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118579BHOTIGOKHULA22MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118580BECHOO SING [Resident of Natal]GULZAR SING28MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118581TALUKDAR SING [Resident of Natal]BECHOO SING21MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118582JANKI [Resident of Natal]BARHU24FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118583MOHADAI [Resident of Natal]SOMAI7GFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118584BIDESI [Resident of Natal]SOMAI4BFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118585HARDAI [Resident of Natal]SOMAI3GFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118586SRIRAMMAHABALI23MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118587MANGRINANHKOO18FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118588GOPALMANBODH25MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118589OODITDUDHAI19MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118590SOMAINOKHAI20MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118591SUKHRANIJEOBODH18FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118592RASIDANAMEER25FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118593JOWSIBHIKHOO8GFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118594BASALIBHIKHOO6BFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118595BIPATBHIKHOO1BFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118596JETHOOPARSAD19MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118597NARAINRAGHUBAR25MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118598MADARIBADAL20MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118599LACHCHONAUNHEY20FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118600GOKULJAISUKH22MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118601HARI SINGHKAHAN SINGH30MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118602PATANDINSUKHRAJ30MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118603SOHAULATCHATURI20MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118604MULARABASORA20MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118605MARINRAMOO22MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118606PARNYARAMOO19FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118607MANDRAJNANHU21MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118608CHHATARPALKHARAGJIT18MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118609NASIBANJHANDOO25FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118610RANI DULARIARAJJAO25FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118611GANESHRAMPERSHAD5BFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118612BHAWANIRAMPERSHAD18FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118613JALOOCHUKHAY24MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118614PIARIRAMLALL23FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118615PARBOTICHUKAY22FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118616SHANKARLALDULARAY23MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118617LACHMANJODHAY25MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118618BAIJNATH SINGGORAY SING22MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118619BHAGONABITHALLAY22MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118620SOBRAININDERJEET24FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118621BYSAKHINCHAMROO18FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118622SAHADRABIKROO16FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118623GHIRAO [Resident of Natal]BULDAN28MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118624SUGIAAJODHIA20FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118625MONIASOORAM20FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118626DHIMARBAIJOO24MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118627JORAOAGOPAL22FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118628MULLADHIMAR1BFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118629MOHARAJ KUARNARYAN SING23FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118630SHEW NARAINGUNYA18MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118631KABLIMOHANGU24FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118632MOHABIRKAMPTA19MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118633RAMADHINRAMCHARAN26MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118634NAUD KISOORE SINGKRIPA SING24MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118635MOHRISAVARATH20FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118636JANKIAJAGAI1GFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118637RAMDINRAMCHARAN23MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118638GOLAYCHINKU24MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118639MOHARANIJEOLALL19FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118640RAMCHARANSURAJBALI24MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118641PURAIMATAO23MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118642MANGALHITLAL20MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118643CHAITOOSADAL25MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118644JODHABHUGGAN24MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118645SAKTOOBECHAN20MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118646ALGOODEBI20MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118647SOHANCHHOTOO23MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118648CHAIDIOJUGAL28MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118649JHOONARILATORA22FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118650RAISEYKARAY23MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118651PARLAB SINGHDADDOO27MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118652SURAJBALIRAGHNATH SING27MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118653MOTIBHIMA23MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118654RAMLALROOPA28MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118655SARJOOBANSIDHAR29MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118656NANKU SINGHPOORAN SINGH17MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118657BHAGWATDINHARI SINGH22MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118658KAMALIABHAO SINGH20FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118659SUKHUBALAI17MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118660SOHGIAUDAN23FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118661SIRTAJIILAHI23FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118662ANUPASURAJ20FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118663JINTAJANGA25FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118664MUNIABHOLAI25FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118665DINMOHAMEDALLI BUX3BFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118666LACHMAN SINGHSAHODRA SING25MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118667KULPHATGURDIN24MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118668JASODAKULLOO20FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118669FEKUBIKU26MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118670BATASIABHUAL19FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118671DAWLATIKHEDOO20FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118672SONIADEBI22FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118673GOBRAYGYADIN23MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118674GYADINMOHABIR20FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118675SUKWAROPILLA22FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118676MOHADAIAUTAR18FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118677PRANDAIRAMDAYAL16FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118678SANTOKHIBISRAM21MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118679SUMERIASOOCHIT23FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118680JANKIHANNA SING25FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118681BAKSHIRATI21MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118682SARJUKALIDIN19MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118683NAIPALIMATHURA19FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118684BUDHYAKALKA25FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118685SOOKDEIADHOURHE18FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118686GUPTARSOOKHU30MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118687NARAINKALLU20MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118688BENIGOPI20MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118689BUDHAKHUDA BAKSH19MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118690LAL SINGHBADAM SING19MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118691RAMLALBUDHI20MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118692LACHMIRAM SINGH22FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118693SHADESHARIJOKHU18FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118694RAMJANAK SINGSURESH SING25MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118695SOMAI [Resident of Natal]KHUSIKHAL23MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118696SUKHOOBADAL27MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118697RAMNATHJANGOO SING22MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118698JANKISHEONARAYAN18MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118699SAGHOOKATAROO22MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118700PANDOHINIBAR19MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118701MANJHIPHAGOO22MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118702SUKDAIABHAGGOO20FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118703RAMDAINANHOO24FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118704GUJRIBISHESAR24FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118705JAGESARIBECHAN26FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118706SAHDAIASAMSUR2GFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118707JANKI [Resident of Natal]KAULESUR28FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118708SUKHRAJIRAMPHAL22FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118709JODHKUARMEGHMATH22FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118710RAHILABHO3GFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118711RAMKALIABINDESRI SING25FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118712RAMDHANISAUTI23MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118713BISSOONSAUTI16MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118714CHHEDINANDON19MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118715BHOLALOCHON17MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118716RAMKUMARSUPTA22FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118717RAMBORATJAGUMISTRI20MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118718PARBOTIRAGHUBUR25FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118719MOHADEDSATNARAIN2BFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118720SUMIRTANIRMANDASS18FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118721TAFAZZUL ORTAPESSARHAWALDER SING24MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118722SOOKHNANDANTULSI20MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118723HIRIAMATROO20FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118724GORACHETRAM23MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118725BHAGMONIABENI25FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118726MANGREYBADAL20MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118727JANGIBAHORI23MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118728RADHAIBAHORI12MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118729BAHOORAMILAO21FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118730SOOKBARIASHANKER19FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118731TOOLKOOARSILALL19FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118732JANKIBOODHA16FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118733JAILALLBISAWOO25MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118734ANJORAGONESHA24FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118735BOODHWARAJAILALL3GFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118736SOHAGIRAMNATH25FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118737SAMUNDERBUDHA30MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118738POONYAGAZI25FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118739RAMCHARANMOHAN1BFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118740BINDASUKLAL24MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118741SUKRANINATEY16FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118742JHURITHAKWE20MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118743GANPATGANGOO18MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118744PARMAGANGOO13MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118745MOHADAIASHEORAJ20FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118746DAUBLECHUTTEY20MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118747JIWAN SING (NAME CHANGED TO BABU JOHN SINGH)BHUP SING20MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118748JASODABUDHORI23FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118749INDERJET SINGPANCHAM SING24MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118750GENDASHEORANDON20FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118751RAJKALIARAMNARAIN23FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118752CHEDWASHEODAILA20MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118753NASIBANMOHAMMED KHAN19FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118754SAHDEOSARUP22MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118755JHINKIBINDA20FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118756GOKUL SINGDHARAM DASS25MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118757SARSAWATIAMOHAN23FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118758MULOANATHOLI22MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118759NAYKASIAMUTRAY23MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118760CHANDEDEOPAL25MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118761HARJANDEOPAL12MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118762MITHOONANNOO29MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118763SOOKHADHARAMGIT25MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118764SUKHAKALLU22MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118765MEGHARANDHIRA21MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118766GANGADHARGULLI24MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118767ATRAJDHANSUKHI19MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118768SHANKARANANDA22MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118769SUMIRABHAWANI24MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118770NARAINRAMLALL20MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118771RAMPIARIRAMPERSHAD20FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118772KANSILLAHARDEO25FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118773JANKIMURLI26FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118774RAMDASSSEETAL DASS30MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118775LACHMANIABHIMMA24FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118776RAJANARAM DASS14MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118777RAGHUBARRAM DASS5BFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118778MITHANIARAM DASS1GFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118779BEHARIYAGADOO27MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118780LADETIYABEHARIYA7GFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118781DARNABEHARIYA1BFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118782NANHIBAHUGIRDHARI18FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118783GOKULMITHU20MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118784JANKIJAWAHIR20MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118785GONESHMATHURA24MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118786BHAGWANDAIJANKI24MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118787CHHOTTEY LALLMERLU21MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118788MUNWASUBDHAN25MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118789RAJIJOGRUP21FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118790TOLADUJA20MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118791RAMKISHUNMATAI22MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118792SUBHAWANBHAGELOO22MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118793BHONDOOJIAWAN24MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118794BHUGWANDINADHAR20MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118795JHORUADURGA25MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118796BHAGWANBASORAY25MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118797SREERAMMOHABIR18MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118798PIARIKEHRI20FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118799RAJJANNAUNHEY SING25FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118800SARJUMONAHAR7GFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118801BANSIMONAHAR4BFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118802SARDHANANKOO19MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118803PUSSOOGHANESHAM19MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118804DINAIDURGA18MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118805SITALRAMPERSHAD26MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118806MONOHARHARKISHAM25MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118807KANDHAIRAMADHIR18MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118808PANNA LALLBIDYARAM25MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118809DHANKAURATAN19MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118810BHOIROWANBUDHWAN26MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118811MOHADEOGULAB SING25MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118812BHURAJIWAN30MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118813MATABADALBHAWANIDIN21MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118814SUKHIAKALIDIN18FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118815NANKOOMOHAI30MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118816TUNKUMATUA22MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118817PARIACHATPIRTHI25MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118818BILASIMANSA RAM23MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118819MANGLAPAHAR SINGH22MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118820GAYADINBILASI22MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118821RADHARANIGAREYLALL20FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118822RAGHUNATHGAYADIN2BFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118823GARIBAGAMMI20MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118824GHAUSAMALTHOO24MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118825JAGODIACHUNNILAL20FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118826GAURIAGHAUSA1GFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118827RAJJOMATHRA DASS22FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118828MOHANJUGAJADHAR24MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118829LARHLIGIRDHARI20FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118830HARBAIPARMA23FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118831GORIALALLOO2GFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118832RADHIAHALKU20FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118833BINDARASIYAWAN25MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118834GANGADINBALBHADAR23MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118835SARJOODHANI20MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118836CHIKHOORSEODIHAL22MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118837BUDHANIJIAWAN18FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118838BISHESHARKALPOO16MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118839BHIKHINIRHOO26MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118840BINDRABECHAI26MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118841RAMPHALLACHMAN20MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118842GANESHKALLOO26MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118843NANKAIMOHABALI24FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118844MOHARAJIAGANESH1GFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118845BARTIBHAGI SUKUL28FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118846HARISHANKARGANPAT9BFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118847GUNTIPERSHADGANPAT1BFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118848BARANGOSAI20MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118849BHUKHALIKAULESAR23FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118850BIRANJIABARAN1GFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118851PADAM SINGHGUMAN SINGH22MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118852DHIRAJIINDERJIT22FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118853TIJIAUMRAO21FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118854CHHAGUASUKHRAM18MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118855SARSUTIPYARELAL16FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118856PUNIAKHUMAN18FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118857PHULADATARAM21MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118858NARMEYKHANNABBAN20MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118859LACHMANPARBHU20MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118860HAR BAKSHKHITA25MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118861GIYANKUARMOHAN22FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118862GORDHANKHETA8BFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118863LILADHARJOGA SINGH22MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118864BHAWANI SINGHSHIB SINGH25MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118865HER SINGHBEER SINGH18MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118866MADARI SINGHMATROO25MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118867BANDAWAANGNU18MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118868DAYARAMTILOK22MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118869MATHRABHAGGOO30MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118870SARDARFANJDAR18MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118871BALDEOBHAGWAN30MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118872LALLALALLI25MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118873RUKMINRUPAN22FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118874JAIPAL SINGHRANJIT SINGH23MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118875BADLOOSANKHATA18MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118876PARBATIRAMCHARAN20FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118877BALADINGULAM22FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118878GOMTIDEBIDIN24MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118879BUCHCHASHEO SAHAI20MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118880MATABADALSHEO BAKAH26MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118881MOHGINIABASAWAN25FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118882SHEOPERSHADMATABADAL1BFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118883BUCHCHOOSUKHOO19MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118884DRIGPALTHAKURDIN24MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118885JAGMOHANKALKA19MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118886GAJRAY SINGHBHAGWAN SINGH20MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118887JAGATDHARIHIRDAI20MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118888NASIBANGULAMI20FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118889RAMANANDPALTI19MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118890BHAGOTHI SINGHCHUNNI19MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118891KANSILIAGHERRAN22FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118892ANGNISUKHAI21FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118893PHAGUNIADAMHRI22FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118894MUKHRAMTHAKURI24MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118895DURGAPERSADJOGMOHAN22MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118896BHAG CHANDRAM HANS26MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118897ROOPANBHIKHAR30MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118898NANKUJOGRUP25MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118899LABBUFATHA22MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118900DHORAPAL30MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118901DHORAMATAI35MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118902RAMPERSADLALA20MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118903BHONDUBINDA18MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118904SHEOMONGOLRAMAI23MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118905JOGMOHARGAJAN23MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118906DULAMPAHLAO19MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118907BANSISHEONANDAN22MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118908KANDHAIPOPA23MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118909GANGAPERSHADRAMADHIN23MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118910ALOPI RAMBENI RAM21MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118911SONAIAUTAR21MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118912RAMADHINRAM DASS25MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118913DWARKA SINGH [Resident of Suriname]AJADHYA30MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118914BIRANJIA [Resident of Suriname]BANIADI28FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118915RAMANAND [Resident of Suriname]DWARKA SING5BFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118916BEHARI SING [Resident of Suriname]GURSAHAI35MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118917BRINDABISSESSWAR28MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118918LAUTINIRGHIN20MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118919DURGASITAN19MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118920JAGANNATHSUKKHA25MFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118921RAJABETIBINDRABAN18FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118922MOHADAIASHEONANDAN22FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118923SUBHAGIAAJODHIA22FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118924SAHADAIASAKODEO3GFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118925SUMARIASEODIN26FFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118926NOT GIVENNot Given1XFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118927NOT GIVENNot Given1XFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118928NOT GIVENNot Given1XFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN
118929NOT GIVENNot Given1XFeb 1906 Umzinto XXXVIII CalcuttaView Record at UKZN