Deceased Surname Index
View Deceased Information for BAIKAI Surnames

Deceased Surname Index


Deceased Information for BAIKAI Surnames
Names Surname Maiden Name Date of Birth View Deceased
RAPELANG DIXONBAIKAI1914-07-26View Record
GODIOME LENABAIKAI1947-04-12View Record
MITABAIKAI1965-02-26View Record
KEHILOE FRANSISCABAIKAI1923-01-03View Record
MOTSHOLATHEBE WILLIAMBAIKAI1924-06-29View Record
MAKAKAPA MINAHBAIKAIMOLODI1938-04-04View Record
JOHANNABAIKAIMEREYOTLHE1971-04-29View Record
KEITSILE MARIABAIKAI1947-08-30View Record
OARABILE ELLABAIKAI1921-02-12View Record
KEALEBOGA CORNELIABAIKAI1982-10-14View Record
GABAIPONE VICTORIANKWEBAIKAI1950-05-29View Record
SEITISO GLORIAMOTSWADISABAIKAI1965-10-22View Record
Names Surname Maiden Name Date of Birth View Deceased

Guest SidebarFree Family Tree Software

  • My Heritage Family Tree Builder
  • Legacy Family Tree
  • Gramps
  • RootsMagic
  • Ancestris
  • Centurial
  • Chronoplex
  • Family Tree Database
  • SmartGenealogy
  • XY Family Tree